www.kernepartiet.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiprogram

 

                                                                               

                                                                                               

KERNEPARTIET’s holdninger:


· Vi går ind for en demokratisk styreform af samfundet


· Vi ønsker at styrke vores egen sikkerhed

 

· Vi ønsker at bevare og styrke vores                   

  velfærdssamfund

 

· Vi ønsker at FN skal benytte sig af  frede-

   lige midler til at  løse konflikter 

  

· Vi er imod tortur

 

· Vi er imod undertrykkelse

 

· Vi er tilhængere af EU-samarbejde

 

· Vi går ind for ligestilling

 

· Vi ønsker bedre forhold i den tredje verden
 

· Vi  går ind for retfærdighedsprincippet                     

                                                                                   

                                                                                                                  Uraiwan Supangkasaen

                                                                                                                        - stifter afpartiet               

· Vi har en human indstilling                                            
                                     

· Vi går ind for miljøbeskyttelse

 

· Vi er imod tilsætningsstoffer i fødevarer

 

· Vi ønsker at styrke borgernes sundhed

 

· Vi går ind for en bedring af forholdene på arbejdspladserne ¤


 

Vi ønsker endvidere:                                                      

                                                                                                

· Nye arbejdspladser også til flygtninge og indvandrere

 

· Nye plejehjem

 

· En bedring af børneinstitutionerne

 

· Bedring af forholdene for institutionspatienter

 

· Bedring af forholdene for samfundets svage

 

· Bedre forhold for de ældre